Traditioneel Chinese Geneeskunde

Written by Martijn Noorderwind on . Posted in

Traditionele Chinese geneeskunde (TCM) is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Het grootste deel van de TCM werd afgeleid van het Taoïsme.

De TCM bestaat uit vijf onderdelen: acupunctuur, kruidengeneeskunde, bewegingskunst,

ademhalings- & concentratieoefeningen en diëtiek. In het westen is acupunctuur de meest bekende
en de meest toegepaste.
In China echter neemt kruidengeneeskunde een minstens even grote plaats in, zowel preventief als curatief. 

Chinese geneeskunde werkt op het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Door analyse van de interne systemen van het menselijk lichaam wordt kennis verkregen,
die wordt toegepast op het behandelen en het voorkómen van ziekten.

Gecertificeerd door:

KvK: 10272194 Praktijk ID: NL001515760B22

heeft u een klacht?

Het kan natuurlijk zijn dat u een klacht heeft. Hiervoor zijn wij aangesloten bij het VBAG. Hoe de procedure werkt vindt u op de website van het VBAG:

Link naar de website en klachtenprocedure