Homeopathie

Written by Martijn Noorderwind on . Posted in

Homeopathie komt van het Griekse woord homeo, dat ‘gelijk’ betekent en pathos dat voor ‘lijden’ staat. Homeopathie is een vorm van geneeskunde die beoogt het lichaam te helpen zichzelf te genezen. 

Samuel Hahnemann (1755-1843) is de grondlegger van de homeopathie. Uit onvrede met de toenmalige gevestigde geneeskunde begon hij met experimenten op zichzelf en anderen. Zo herontdekte hij het principe

van de homeopathie: ‘een stof die ziekteverschijnselen teweegbrengt bij gezonde mensen, kan diezelfde ziekteverschijnselen bij zieken genezen’.

Het principe van de homeopathie gaat veel verder terug in de tijd. Zo geloofde de grondlegger van deze geneeskunde Hippocrates, in de 5de eeuw voor Christus al dat de eigen geneeskracht van de patiënt

essentieel is bij het kiezen van het juiste geneesmiddel en dat die eigen geneeskracht moest worden gestimuleerd.

Gecertificeerd door:

KvK: 10272194 Praktijk ID: NL001515760B22

heeft u een klacht?

Het kan natuurlijk zijn dat u een klacht heeft. Hiervoor zijn wij aangesloten bij het VBAG. Hoe de procedure werkt vindt u op de website van het VBAG:

Link naar de website en klachtenprocedure