Waarom de naam Mesologie Gorecht?

Het Gorecht (Gronings: t Gerecht), soms als Goorecht geschreven, is een oorspronkelijk rechtsgebied (gericht) rond de stad Groningen. Het besloeg grotendeels het gebied van de huidige gemeentes: Groningen, Haren en Hoogezand-Sappemeer. In latere tijden werd het ook wel het Gerecht van Selwerd genoemd, hoewel Selwerd zelf geen deel uitmaakte van het Gorecht. Het oorspronkelijke dorp Groningen lag zelf ook in het Gorecht, maar heeft steeds een eigen positie gehad,op den duur werd het als stad een eigen rechtsgebied.

 Het Gorecht bestond uit twee delen: het Go, ten westen van de Hunze, en het “Drentherwold”, of het Wold, ten oosten hiervan. Go heeft de algemene betekenis van gouw of landstreek, maar werd ook in de meer speciale betekenis van immuniteit gebruikt.

Beide delen werden ook wel aangeduid als de hoge en de lage zijde. Drentherwold is overigens een merkwaardige naam, maar betekent het wold (= moeras, veengebied) dat bij Drenthe hoort. Van de dorpen op de Hondsrug, Go, staat wel vast dat het van origine Drentse dorpen zijn, van de dorpen in het Wold is dat veel minder duidelijk. Het zou zeer goed kunnen dat deze oorspronkelijk bevolkt zijn vanuit het Friese Fivelingo.

Oorspronkelijk was het Gorecht een deel van Drenthe. Doordat de Frankische koningen hier echter een koningsgoed stichtten verloor het de band met Drenthe. Het voormalige koningsgoed werd waarschijnlijk in gedeeltes door de Duitse keizer geschonken aan de abdij van Werden en aan de Utrechtse bisschop en het kapittel van het bisdom. Het beheer werd overgelaten aan een prefect. De positie van de prefect werd in de loop der tijden steeds zwakker, de stad gedroeg zich steeds meer als heer over het Gorecht. In 1392 werd dit ook erkend door de toenmalige bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, die de jurisdictie over het Gorecht in pacht aan de stad afstond.

Kerkelijk was het Gorecht oorspronkelijk een parochie die onder de Sint Maartenskerk in de stad viel. Die kerk geldt dan ook als moederkerk van alle kerken in het Gorecht

Gecertificeerd door:

KvK: 10272194 Praktijk ID: NL001515760B22

heeft u een klacht?

Het kan natuurlijk zijn dat u een klacht heeft. Hiervoor zijn wij aangesloten bij het VBAG. Hoe de procedure werkt vindt u op de website van het VBAG:

Link naar de website en klachtenprocedure