Over Mesologie

Mesologie is een vorm van geneeskunde die regulier medische kennis integreert met kennis uit de complementaire (aanvullende) geneeswijzen. Reguliere geneeskunde, Ayurveda, Chinese geneeskunde, homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer vormen de basis voor de Mesologie. 

Mesologie is een relatief nieuw begrip in de gezondheidszorg. Het is een voor iedereen toegankelijke vorm van geneeskunde, omdat het duidelijkheid verschaft in de oorsprong en betekenis van klachten en omdat er lichaamsvriendelijke therapieën toegepast worden. De basis wordt gevormd door een grondige kennis van anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie, interne geneeskunde en de integratie van complementaire geneeswijzen. Dit zijn die complementaire geneeswijzen, die een wetenschappelijke basis hebben en waar voortdurend onderzoek naar wordt gedaan. 

Mesologie is een toegepaste wetenschap, waarin reguliere kennis van groot belang is voor de samenwerking met de reguliere geneeskunde. Mesologie vervangt de reguliere geneeskunde niet, maar werkt aanvullend en streeft naar een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg. 

De Academie voor Mesologie is een zesjarige post-HBO opleiding. Mesologie is een beschermd beroep en de mesoloog voert volgens richtlijnen praktijk en schoolt regelmatig bij.

Hieronder vindt u nog een aantal belangrijke punten welke te maken hebben met mesologie.

Vereniging en Registratie

Alle gediplomeerde Mesologen zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM)
en bij het Nederlands Register voor Mesologie (NRM).De Vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek.
Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie.
De reglementen worden tevens gecontroleerd door externe organisaties, waaronder de Consumentenbond.
In december 2001 en 2002 heeft de Consumentenbond aan de Nederlandse Vereniging voor Mesologie
de hoogst haalbare score toegekend (een 10). De Vereniging staat daarmee sindsdien op de eerste plaats.Mesologie is een beschermd beroep. De Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen,
zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

Orthomoleculaire Geneeskunde

Orthomoleculaire betekent letterlijk "het juiste molecuul op de juiste plaats". De orthomoleculaire geneeskunde probeert via het herstellen van de ideale balans van de essentiële stoffen in het lichaam de gezondheid te optimaliseren. Tot deze essentiële stoffen behoren vitamines, mineralen, sporenelementen, aminozuren, vetzuren en andere bioactieve stoffen die onder andere in groenten en fruit voorkomen. Volgens deze leer zijn soms hoge doseringen vitamines en mineralen, soms enkele tientallen keren de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, nodig om het lichaam te voorzien van de optimale behoefte aan deze stoffen. De voedingswetenschap ontdekt steeds meer dat voeding, met name plantaardige voeding, niet alleen belangrijk is vanwege de voedingswaarde, maar juist ook vanwege de gezondheidsbeschermende en -bevorderende waarde.

Er bestaan ongeveer 45 essentiële voedingsstoffen of nutriënten. De vitamines, mineralen en sporenelementen onder deze essentiële nutriënten worden micronutriënten genoemd, omdat er relatief kleine hoeveelheden van nodig zijn.

Toch zijn deze micronutriënten zeer belangrijk voor onze gezondheid, omdat ze een sleutelpositie innemen in de celstofwisseling. De contractie van spiervezels, de zenuwgeleiding, de hormoonaanmaak en ontelbare andere functies hangen af van een continue en uitgebalanceerde aanvoer van deze voedingsstoffen. 

Aanvoer van voor het dagelijks leven voldoende nutriënten is niet automatisch voldoende voor een levenslange topconditie. Onze reserves raken sneller uitgeput door o.a. ziekte, stress, chronische overbelasting tijdens werk en/of sport, roken, overmatig alcoholgebruik en gebruik van verdovende middelen. Een optimale toevoer van essentiële nutriënten zorgt er voor dat de reservoirs ook bij verhoogd verbruik gevuld blijven, zodat het lichaam in alle omstandigheden goed blijft functioneren. De orthomoleculaire geneeskunde probeert via een optimale aanvoer van essentiële nutriënten via voeding en eventuele extra suppletie een optimale gezondheid te creëren en ziektes te ondersteunen.

Homeopathie

Homeopathie komt van het Griekse woord homeo, dat ‘gelijk’ betekent en pathos dat voor ‘lijden’ staat. Homeopathie is een vorm van geneeskunde die beoogt het lichaam te helpen zichzelf te genezen. 

Samuel Hahnemann (1755-1843) is de grondlegger van de homeopathie. Uit onvrede met de toenmalige gevestigde geneeskunde begon hij met experimenten op zichzelf en anderen. Zo herontdekte hij het principe

van de homeopathie: 'een stof die ziekteverschijnselen teweegbrengt bij gezonde mensen, kan diezelfde ziekteverschijnselen bij zieken genezen'.

Het principe van de homeopathie gaat veel verder terug in de tijd. Zo geloofde de grondlegger van deze geneeskunde Hippocrates, in de 5de eeuw voor Christus al dat de eigen geneeskracht van de patiënt

essentieel is bij het kiezen van het juiste geneesmiddel en dat die eigen geneeskracht moest worden gestimuleerd.

Electro Fysiologische Diagnostiek

De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Contact vindt plaats via voeding, ademhaling en prikkels vanuit onze zintuigen, die worden geregistreerd door ons zenuwstelsel.
In reactie op dit contact reageert de mens in functie (fysiologisch) en dysfunctie (pathologisch).

Deze reacties vinden plaats in het bindweefsel en manifesteren zich als symptomen. Vervolgens uiten deze symptomen zich op verschillende manieren met hun eigen kenmerken, van waaruit een ziektebeeld kan ontstaan.

De reacties in het bindweefsel worden meetbaar gemaakt door middel van Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD). EFD meet bepaalde punten in de huid, met name op handen en voeten.

Elk punt staat in directe relatie met een deel of functie van een orgaan.
Bij stoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken.
Zo is het mogelijk de oorzaak van een klacht op te sporen. 

Traditioneel Chinese Geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde (TCM) is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Het grootste deel van de TCM werd afgeleid van het Taoïsme.

De TCM bestaat uit vijf onderdelen: acupunctuur, kruidengeneeskunde, bewegingskunst,

ademhalings- & concentratieoefeningen en diëtiek. In het westen is acupunctuur de meest bekende
en de meest toegepaste.
In China echter neemt kruidengeneeskunde een minstens even grote plaats in, zowel preventief als curatief. 

Chinese geneeskunde werkt op het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Door analyse van de interne systemen van het menselijk lichaam wordt kennis verkregen,
die wordt toegepast op het behandelen en het voorkómen van ziekten.

Ayurveda

Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India en wordt in grote delen van Azië gebruikt.
Het woord Ayurveda bestaat uit: Ayur (wat leven betekent) en Veda (kennis of weten). Ayurveda is dus letterlijk de kennis van het leven.

Ayurveda is een holistische- & preventieve geneeswijze, met als doel om ziekte zowel te voorkomen als te genezen. Deze wetenschap stamt uit het verre verleden toen filosofie en geneeskunde nog niet gescheiden waren. Het juiste tijdstip van het ontstaan van de Ayurveda is niet vastgesteld.

Er wordt van uitgegaan dat vastlegging in geschrift plaatsvond tussen 3.500 en 5.000 jaren geleden.
Dit verklaart de sterke invloed van de filosofische zienswijze in de Ayurvedische leer.

Onderzoek en Behandeling

Na het maken van een afspraak kunt u het intakeformulier downloaden of thuisgestuurd krijgen. Hierin wordt onder andere gevraagd naar uw klacht(en), medische voorgeschiedenis en algemene symptomen. Deze vragenlijst stuurt u terug en wordt aan het begin van het consult met u besproken.

Hierna volgt het Mesologisch onderzoek. Dit bevat de volgende onderdelen: 
• Pols- en tongdiagnostiek volgens de traditionele Chinese geneeskunde en Ayurveda,
• Uitgebreid lichamelijk onderzoek (onder andere onderzoek van gewrichten, huid en organen),
• Meting van lichaamsfuncties d.m.v. Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD).

Hierbij worden 80 tot 100 punten op handen en voeten gemeten. Er wordt gebruik gemaakt van een meetapparaat, een handelektrode en een meetgriffel (geen naalden). Dit onderzoek voelt u niet of nauwelijks. Er kunnen diverse testen worden toegevoegd zoals het meten van opname en eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen en het meten en uittesten van hormonen en enzymen.
Na het verzamelen en interpreteren van alle onderzoeksgegevens, worden de resultaten van het onderzoek met u doorgesproken en wordt aan u een therapieplan voorgesteld. Een Mesologisch therapieplan kan bestaan uit een individueel voedings- en/of leefadvies en het adviseren van Chinese of Ayurvedische kruiden, homeopathische middelen en/of orthomoleculaire supplementen, zoals vitamines en mineralen. 

Ook is het mogelijk dat u verwezen wordt naar bijvoorbeeld uw reguliere arts, een specialist, een osteopaat, of andere discipline in de gezondheidzorg.

Een eerste consult kan 1,5- 2 uur duren en na 4 tot 8 weken volgt een afspraak voor controle

Gecertificeerd door:

KvK: 10272194 Praktijk ID: NL001515760B22

heeft u een klacht?

Het kan natuurlijk zijn dat u een klacht heeft. Hiervoor zijn wij aangesloten bij het VBAG. Hoe de procedure werkt vindt u op de website van het VBAG:

Link naar de website en klachtenprocedure