Mesologie voor kinderen

Behandeling van kinderen vraagt om speciale aandacht, rust, toewijding en kennis. Kinderen tonen vaak duidelijker hun symptomen en reageren vaak veel sneller op een Mesologische behandeling. Ze hebben niet de ballast van jarenlange chronische ziekteprocessen en hebben vaak maar een kleine stimulans nodig om te herstellen. Onderzoek en behandeling van baby’s is mogelijk vanaf 3 maanden. Na het bespreken van het teruggezonden intakeformulier wordt bij uw kind de pols gevoeld, naar de tong gekeken en wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Daarna worden er op de handen en voeten met behulp van EFD diverse lichaamsfuncties uitgetest.

Klachten welke onder andere onderzocht en behandeld kunnen worden:

• Slaapproblemen: niet goed inslapen en/of doorslapen, aanhoudend huilen
• Voedselovergevoeligheden: allergieën, intoleranties
• Maag-darmklachten: darmkrampjes, obstipatie, diarree, misselijkheid
• Luchtwegproblemen: astma, benauwdheid, chronische verkoudheid
• Gedragsproblemen: ADHD, ADD, autisme, concentratiestoornissen, angsten
• Chronische keel- en/of oorontstekingen
• Huidproblemen: eczeem, uitslag
• Klachten aan de urinewegen: chronische blaasontsteking, zindelijkheidsproblemen
• Spier- en gewrichtsklachten
• Ontwikkel- en groeistoornissen

Indien uw klachten hier niet bij staan en u wilt weten of een Mesologische behandeling voor u van toepassing kan zijn, kunt u hierover contact opnemen

Gecertificeerd door:

KvK: 10272194 Praktijk ID: NL001515760B22

heeft u een klacht?

Het kan natuurlijk zijn dat u een klacht heeft. Hiervoor zijn wij aangesloten bij het VBAG. Hoe de procedure werkt vindt u op de website van het VBAG:

Link naar de website en klachtenprocedure