Het antioxidantrijke tomatensap wordt nóg gezonder wanneer omega 3-vetzuren worden toegevoegd.

Het antioxidantrijke tomatensap wordt nóg gezonder wanneer omega 3-vetzuren worden toegevoegd. De voedingsstoffen blijken elkaars werking positief te beïnvloeden en beschermen tegen hart- en vaataandoeningen. Dit blijkt uit een studie waaraan 18 gezonde vrouwen deelnamen. 
De vrouwen kregen gedurende 2 weken dagelijks 500 ml pure tomatensap of dezelfde hoeveelheid sap verrijkt met omega 3-vetzuren. Een portie bevatte 250 mg EPA en DHA. Beide dranken waren rijk aan fenolen (181 mg) en lycopeen (26,5 mg). 

De drankjes hadden geen invloed op de vetzuursamenstelling in het bloed: het triglyceriden- en cholesterolgehalte (totaal, LDL en HDL) veranderden niet. De antioxidatieve werking verbeterde onder invloed van beide drankjes, zoals bleek uit een toename van de totale antioxidatieve capaciteit en een lichte afname van de vetzuuroxidatie. De homocysteïneconcentratie – een risicofactor voor hart- en vaataandoeningen – nam af onder invloed van het drankje met de visvetzuren. De concentratie van VCAM-1 verminderde onder invloed van beide drankjes, terwijl de concentratie van ICAM-1 alleen afnam na consumptie van het met omega 3-vetzuren verrijkte sap. Beide eiwitten kunnen atherosclerose bevorderen. 

De onderzoekers vermoeden dat omega 3-vetzuren en tomatensap elkaars werking positief beïnvloeden en zodoende kunnen beschermen tegen hart- en vaatziekten.

Gecertificeerd door:

KvK: 10272194 Praktijk ID: NL001515760B22

heeft u een klacht?

Het kan natuurlijk zijn dat u een klacht heeft. Hiervoor zijn wij aangesloten bij het VBAG. Hoe de procedure werkt vindt u op de website van het VBAG:

Link naar de website en klachtenprocedure