Certificering

De Academie voor Mesologie is een zesjarige post-HBO opleiding. Mesologie is een beschermd beroep en de mesoloog voert volgens richtlijnen praktijk en schoolt regelmatig bij.

Mesologie Gorecht Groningen is gecertificeerd door:

Alle gediplomeerde Mesologen zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM)en bij het Nederlands Register voor Mesologie (NRM). De Vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek. Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De reglementen worden tevens gecontroleerd door externe organisaties, waaronder de Consumentenbond. In december 2001 en 2002 heeft de Consumentenbond aan de Nederlandse Vereniging voor Mesologie de hoogst haalbare score toegekend (een 10). De Vereniging staat daarmee sindsdien op de eerste plaats.

Mesologie is een beschermd beroep. De Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

KvK nr : 10272194
AGB-code zorgverlener : 90 – 046102
AGB-code praktijk : 90 – 54729
SRBAG-code: 500132

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie® (NVVM) Geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie® (NRM) Registratienummer 118 NVVM

Over SRBAG

De SRBAG staat garant voor gekwalificeerde en vakbekwame artsen en therapeuten. De kwaliteit wordt gewaarborgd door steekproefsgewijze toetsingen van de praktijk van de geregistreerde.

Intensieve samenwerking van verschillende beroepsverenigingen en goede contacten met overheid en zorgverzekeraars heeft er toe geleid dat in 1995 het registratie instituut voor behandelaars in de natuurlijke gezondheidszorg is ontstaan.

De SRBAG heeft als taak het aanleggen en beheren van een register waarin degenen die aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, op hun verzoek worden ingeschreven als Register Arts Aanvullende Gezondheidszorg (RAAG®), Register Therapeut Aanvullende Gezondheidszorg (RTAG®) en Kandidaat-Register Therapeut Aanvullende Gezondheidszorg.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Samenwerking met externe organisaties voor de uitvoering en respectievelijk ter ondersteuning van de omvangrijke en complexe registratie van Register Artsen en Therapeuten.
  • Het toetsen aan de gestelde kwaliteitscriteria;

Het beheren van een Register van geregistreerde beroepsbeoefenaren. De SRBAG heeft een samenwerkingsverband met de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen (FONG) en de Stichting Natuurlijk Welzijn.

Gecertificeerd door:

logo-footer
  KvK 10272194